Jäsenyys ja pelisäännöt

Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle. Jäsenyys on voitava todistaa kun sitä tiedustellaan. Jos jäsen syystä tai toisesta lopettaa harjoittelun kesken kautta, maksettuja jäsen- tai harjoitusmaksuja ei palauteta. Jos syynä on terveyteen liittyvä syy voidaan harjoitusmaksu siirtää seuraavalle kaudelle. Tähän vaaditaan lääkärintodistus. Jäsenyys uusitaan automaattisesti vuosittain maksamalla jäsenmaksun.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla sen kirjallisesti. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Seuran harjoitusaikatauluja on noudatettava. Pidätämme oikeuden muuttaa harjoitusaikoja ja paikkoja tarvittaessa.

Jäsen sitoutuu käyttäytymään asiallisesti. Häiritsevä toiminta, kiroilu, ruma kielenkäyttö tai muu asia joka aiheuttaa närkästystä tai paheksuntaa on kielletty. Alkoholin ja huumeiden käyttö sekä tupakointi ja nuuskaaminen harjoitustiloissa tai sen läheisyydessä on kielletty. Ruokaa ja juomaa ei saa tuoda harjoitustilaan.

Seura ei vastaa henkilökohtaisesta omaisuudesta.

Viihtyvyyden takia pyydetään jäseniä heittämään roskat ja jätteet niihin varattuihin astioihin.

Palauta lainaamasi harjoitusvälineet sinne mistä ne otit.

Jäsen joka toimiessaan varomattomuudesta tai vastoin ohjaajan ohjeita aiheuttaa vahinkoa harjoitustiloissa (esim. peilin halkeaminen, painimattoon reikä) on aina korvausvelvollinen.

Jäsen ei saa kertoa, tai puhua asioista jotka ovat seuralle vahingollisia tai salaisia

Jäsen osallistuu seuran toimintaan omalla vastuulla. Jokainen jäsen voi hankkia tarvittavan vakuutuksen.

Jäsen joka ei noudata näitä sääntöjä, vahingoittaa seuran intressejä tai häpäisee seuraa voidaan erottaa hallituksen päätöksellä. Jäsenellä ei ole oikeutta vaatia maksettuja maksuja takaisin.

LUPAUS

Olen rehellinen ja kurinalainen urheilija
Noudatan seuran sääntöjä ja valmentajan ohjeita
Kunnioitan seurakavereitani ja muita kilpailijoita kilpailutilanteessa
Käyttäydyn esimerkillisesti koulussa, kotona ja seurassa
Autan seurakavereitani välttämään virheitä
En pahastu jos vahingossa sattuu väärinkäsityksiä
Lupaan huolehtia seuran laitteista ja omaisuudesta parhaani mukaan
Käytän saatuja oppeja ainoastaan oman turvallisuuden puolustamiseen

Jos rikon näitä lupauksia vastaan itse seurauksista.