Kutsu Sambo 2000 ry:n kevätkokoukseen 15.5.2017

28.4.2017

Paikka: Asukastalo Mylläri Kiviparintie 2 J, Kokoushuone

Kevätkokous 15.5.2017 klo 19:00

Kokouksen esityslista

 

1 Avataan kokous


2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat


3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet


4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus


6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille


7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


8 Päätetään kokous

Kokousmateriaali jaetaan paikan päällä